8

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
ตลาดแฮปปี้แลน
ปลายทาง: 
สะพานพุทธ CNG
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:00 - 00:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นที่ตลาดแฮปปี้แลนด์ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว ถึงปากทางลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยก โรงพยาบาลรามาธิบดี (รพ.รามาธิบดี)ขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร ถนนจักรวรรดิ์ แยกซ้ายไปตามถนนข้างสะพานพระปกเกล้า ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนลอดใต้สะพานพุทธฯ จนสุดเส้นทางที่ใต้สะพานพุทธฯ (ฝั่งพระนคร)
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นที่บริเวณใต้สะพานพุทธฯ (ฝั่งพระนคร) ไปตามถนนลอดใต้สะพานพุทธฯ แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค์ แยกขวาไปตามถนนพระพิทักษ์ แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ์ ถนนวรจักร แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง โรงพยาบาลรามาธิบดี (รพ.รามาธิบดี) แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ตลาดแฮปปี้แลนด์