5

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
สถานีขนส่ง(จตุจักร)
ปลายทาง: 
จักรวรรดิ์
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:00 - 21:30
เที่ยวไป: 
หมอชิต 2 ป้ายรถประจำทาง บริษัทนครชัยแอร์หมอชิต 2 ป้ายรถประจำทาง หมู่บ้านปูนซีเมนต์ แยกประชานุกูล กรมยุทธบริการ แยกวงค์สว่าง ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง แยกวงศ์สว่าง ตลาดมณีพิมาน แยกเตาปูน ตลาดเตาปูน แยกประชาชื่น แยกสะพานสูงบางซื่อ ตลาดบางซื่อ แยกวัดสะพานสูง วัดธรรมาภิรตาราม สโมสรทหารอากาศบางซื่อ โรงเรียนช่างอากาศบำรุง แยกสะพานแดง กรมช่างอากาศ กรมการทหารสื่อสาร หมู่บ้านสรรพวุธนิเวศน์ แยกถนนระนอง 1-พระราม 5 แยกถนนระนอง 2-พระราม 5 แยกเกษะโกมล แยกราชวัตร แยกถนนสุคันธาราม-พระราม 5 สำนักงานเขตดุสิต (พระราม 5) โรงเรียนพาณิชยการราชวิถี ซอยสุจริต 1 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (พระราม 5) ซอยสุจริต 2 แยกราชวิถี เขาดิน (พระราม 5) สนามเสือป่า (พระราม 5) แยกวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (พระราม 5) สำนักงาน ก.พ. (พระราม 5) แยกพาณิชยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พิษณุโลก) โรงเรียนราชวินิตมัธยม แยกนางเลิ้ง สำนักการบริหารงานทะเบียน แยกเทวกรรม นครสวรรค์ ซอย 7 ตลาดนางเลิ้ง (นครสวรรค์) นครสวรรค์ ซอย 2 แยกถนนพะเนียง-นครสวรรค์ แยกจักรพรรดิพงษ์ แยกถนนกะออม-นครสวรรค์ โรงเรียนสตรีจุลนาค (นครสวรรค์) สถานีตำรวจนางเลิ้ง (นครสวรรค์) แยกผ่านฟ้า แยกป้อมมหากาฬ วัดราชนัดดาราม (มหาไชย) วัดเทพธิดาราม ตลาดสำราญราษฎร์ แยกสำราญราษฎร์ สถานีตำรวจสำราญราษฎร์ แยกถนนหลวง-มหาไชย สวนรมมณีย์นาถ (มหาไชย) แยกสามยอด แยกถนนบริพัตร-เจริญกรุง เจริญกรุง ซอย 9 เจริญกรุง ซอย 11 เจริญกรุงซอย 13 แยกเอสเอบี วัดชนะสงคราม (วรจักร) แยกวัดตึก โรงเรียนวัดจักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สถานีตำรวจจักรวรรดิ ใต้สะพานพุทธ ท่าเรือสะพานพุทธ ปากคลองตลาด
เที่ยวกลับ: 
ปากคลองตลาด ท่าเรือสะพานพุทธ ใต้สะพานพุทธ สถานีตำรวจจักรวรรดิ วัดบพิตรพิมุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ แยกวัดตึก วัดชนะสงคราม (วรจักร) แยกเอสเอบี เจริญกรุง ซอย 13 เจริญกรุง ซอย 11 เจริญกรุง ซอย 9 แยกถนนบริพัตร-เจริญกรุง แยกสามยอด สวนรมมณีย์นาถ (มหาไชย) แยกถนนหลวง-มหาไชย สถานีตำรวจสำราญราษฎร์ แยกสำราญราษฎร์ ตลาดสำราญราษฎร์ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม (มหาไชย) แยกป้อมมหากาฬ แยกผ่านฟ้า สถานีตำรวจนางเลิ้ง (นครสวรรค์) โรงเรียนสตรีจุลนาค (นครสวรรค์) แยกถนนกะออม-นครสวรรค์ แยกจักรพรรดิพงษ์ แยกถนนพะเนียง-นครสวรรค์ นครสวรรค์ ซอย 2 ตลาดนางเลิ้ง (นครสวรรค์) นครสวรรค์ ซอย 7 แยกเทวกรรม สำนักการบริหารงานทะเบียน แยกนางเลิ้ง โรงเรียนราชวินิตมัธยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พิษณุโลก) แยกพาณิชยการ สำนักงานก.พ. (พระราม 5) โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (พระราม 5) แยกวัดเบญจมบพิตร สนามเสือป่า (พระราม 5) เขาดิน (พระราม 5) แยกราชวิถี ซอยสุจริต 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (พระราม 5) ซอยสุจริต 1 โรงเรียนพาณิชยการราชวิถี แยกสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต (พระราม 5) แยกถนนสุคันธาราม-พระราม 5 แยกราชวัตร แยกเกษะโกมล แยกถนนระนอง 2-พระราม 5 แยกถนนระนอง 1-พระราม 5 หมู่บ้านสรรพวุธนิเวศน์ กรมการทหารสื่อสาร กรมช่างอากาศ แยกสะพานแดง โรงเรียนช่างอากาศบำรุง สโมสรทหารอากาศบางซื่อ วัดธรรมาภิรตาราม แยกวัดสะพานสูง ตลาดบางซื่อ แยกสะพานสูงบางซื่อ แยกประชาชื่น ตลาดเตาปูน แยกเตาปูน ตลาดมณีพิมาน อาคารจิตฟ้า กรุงเทพ-นนท์ ซอย 20 สถานีตำรวจเตาปูน วัดเวตวันธรรมาวาส สำนักงานไปรษณีย์บางซื่อ หมวดการทางนนทบุรี ตลาดกรุงเทพ-นนท์ ตลาดบางซ่อน ตลาดคงอุดม อนุบาลพิริยะ ศูนย์ฝึกอาชีพทหารผ่านศึก โรงเรียนไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ (กรุงเทพ-นนท์) ซอยสมถวิล อาคารภาษร แยกวงศ์สว่าง กรมยุทธบริการ แยกประชานุกูล ป้ายรถประจำทาง หมู่บ้านปูนซีเมนต์ ป้ายรถประจำทาง บริษัทนครชัยแอร์หมอชิต 2 หมอชิต 2