145

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
อู่แพรกษา (บ่อดิน)
ปลายทาง: 
หมอชิต2
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
เวลาที่ให้บริการ: 
รถบริการตลอดคืน