12

เขตการเดินรถ: 
4
ต้นทาง: 
ห้วยขวาง
ปลายทาง: 
ปากคลองตลาด
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:30 - 22:00
เที่ยวไป: 
สถานีดับเพลิงห้วยขวาง,สาธารณสุข 52 ตลาดห้วยขวางหลังโรงเรียนสามเสนนอก ธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวาง หอนาฬิกาห้วยขวาง ตรงข้ามทีวีซีคอนโดมิเนียม ตรงข้ามวัดพรหมวงศาราม ดีดีทาวเวอร์ซอยประชาสงเคราะห์ 16-18 พร้อมพรรณ ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ตรงข้ามโรงเรียนวิชูทิศ ตรงข้ามตลาดดินแดง ตรงข้ามสำนักงานเคหะดินแดง ประชาสงเคราะห์2 แฟลตดินแดง(ป้าย1) แฟลตดินแดง(ป้าย2) ตรงข้าม รร.พิบูลประชาสรรค์ ตลาดศรีวานิช สวนสันติภาพ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) โรงพยาบาลเด็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ บ้านราชวิถี(ฝั่งพระรามที่6) สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ซอยสุโขทัย 1,3 ซอยสุโทัย 5 ตรงข้ามโรงเรียนสุโขทัย ตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต ตรงข้ามสภาสตรีแห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงเรียนพันธะวัฒนา ร้านศิลปาชีพ 905 สวนรื่นฤดี,ตรงข้ามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต แยกการเรือน ตรงข้ามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระตำหนักวังสวนกุหลาบ คุรุสภาวัดมกุฏกษัตริย์ กองบัญชาการกองทัพบก โรงแรมเดอม็อค,ตรงข้ามวัดตรีทศเทพสะพานวันชาติ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า วัดสุทัศน์ เฉลิมกรุงจราจรกลาง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โรงเรียนวัดราชบพิธ(ท่าปลายทางปากคลองตลาด)
เที่ยวกลับ: 
โรงเรียนวัดราชบพิธ(ท่าปลายทางปากคลองตลาด) พระพิพิธบ้านหม้อ ตรงข้ามวัดสุทัศน์,ร้านวิจิตรพานิช ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวิทยา วัดตรีทศเทพ ตรงข้ามกองบัญชาการกองทัพบก ตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยาราม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตรงข้ามคุรุสภา หอประชุมทัพบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุลิต ซอยสวนอ้อย,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย พณิชยการสุโขทัยสภาสตรีแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตดุสิต พรรคชาติพัฒนา(ถนนสุโขทัย) ตรงข้ามซอยสุโขทัย 5 ตรงข้ามซอยสุโขทัย 1 แยกสวรรคโลก(ขาเข้า) บ้านราชวิถีวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ตรงข้ามสวนสันติภาพ สำนักงาน ป.ป.ส. รร.พิบูลประชาสรรค์ สถาบันราชานุกูล แยกประชาสงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์1 สำนักงานเคหะดินแดง ตลาดดินแดง โรงเรียนวิชูทิศ ศูนย์บริการสาธารณสุข4 โรงเรียนพร้อมพรรณ ซอยประชาสงเคราะห์ 21 ซอยประชาสงเคราะห์ 23 วัดพรหมวงศาราม ทีวีซีคอนโดมิเนียม ตรงข้ามโรงเรียนอำนวย หอนาฬิกาห้วยขวาง,ศูนย์รับเลี้ยงเด็กห้วยขวาง ตรงข้ามตลาดสดห้วยขวาง สถานีดับเพลิงห้วยขวาง,สาธารณสุข 52