12

เขตการเดินรถ: 
4
ต้นทาง: 
ท่าปล่อยรถห้วยขวาง
ปลายทาง: 
ปากคลองตลาด
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
สถานีดับเพลิงห้วยขวาง ตลาดห้วยขวาง ธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยขวาง หอนาฬิกาห้วยขวาง ตรงข้ามทีวีซีคอนโดมิเนียม ตรงข้ามวัดพรหมวงศาราม ดีดีทาวเวอร์ ซอยประชาสงเคราะห์ 16-18 พร้อมพรรณ ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ตรงข้ามโรงเรียนวิชูทิศ ตรงข้ามตลาดดินแดง ตรงข้ามสำนักงานเคหะดินแดง ซอยประชาสงเคราะห์ 2 แฟลตดินแดง (ป้าย 1) แฟลตดินแดง (ป้าย 2) ตรงข้ามโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ตลาดศรีวานิช สวนสันติภาพ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะราชวิถี) โรงพยาบาลเด็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ บ้านราชวิถี (ฝั่งพระรามที่ 6) สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ซอยสุโขทัย 1 ซอยสุโขทัย 5 ร้านอาหารบ้านสุโขทัยซอย 9 ตรงข้ามโรงเรียนสุโขทัย ตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต ตรงข้ามสภาสตรีแห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงเรียนพันธะวัฒนา ร้านศิลปาชีพ 905 สวนรื่นฤดี,ตรงข้ามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแยกการเรือน ตรงข้ามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระตำหนักวังสวนกุหลาบ คุรุสภา วัดมกุฏกษัตริย์ กองบัญชาการกองทัพบก ตรงข้ามวัดตรีทศเทพ สะพานวันชาติ แยกผ่านฟ้า(ขาเข้า) นิทัศการรัตนโกสินทร์ (ราชดำเนิน) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า วัดสุทัศน์เทพวราราม เฉลิมกรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ โรงเรียนวัดราชบพิธ
เที่ยวกลับ: 
โรงเรียนวัดราชบพิธ พระพิพิธ บ้านหม้อ ตรงข้ามวัดสุทัศน์เทพวราราม ตรงข้าม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวิทยา วัดตรีทศเทพ ตรงข้ามกองบัญชาการกองทัพบก ตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยาราม ตรงข้ามคุรุสภา โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุลิต ซอยสวนอ้อย พณิชยการสุโขทัย สภาสตรีแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตดุสิต พรรคชาติพัฒนา(ถนนสุโขทัย) ตรงข้ามซอยสุโขทัย 5 ตรงข้ามซอยสุโขทัย 3 ตรงข้ามซอยสุโขทัย 1 เลยแยกสวรรคโลก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตรงข้าม รพ.เด็ก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ตรงข้ามสวนสันติภาพ สำนักงาน ป.ป.ส. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สถาบันราชานุกูล แยกประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ 1 สำนักงานเคหะดินแดง ตลาดดินแดง โรงเรียนวิชูทิศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 โรงเรียนพร้อมพรรณ ซอยประชาสงเคราะห์ 21 ซอยประชาสงเคราะห์ 23 วัดพรหมวงศาราม ทีวีซีคอนโดมิเนียม ตรงข้ามโรงเรียนอำนวย หอนาฬิกาห้วยขวาง ตรงข้ามตลาดสดห้วยขวาง