12

เขตการเดินรถ: 
4
ต้นทาง: 
ห้วยขวาง
ปลายทาง: 
ปากคลองตลาด
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:10 - 22:30
เที่ยวไป: 
ท่ารถสาย 12 ห้วยขวาง ตลาดห้วยขวาง หอนาฬิกา (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 24 ธนาคารกสิกรไทย (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 29 สำนักงานไปรษณีย์ประชาสงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์ ซอย 27 หอการค้า (ประชาสงเคราะห์) วัดพรหมวงศาราม ประชาสงเคราะห์ ซอย 23 ศูนย์ดรุณพิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 21 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา แยกประชาสงเคราะห์ สำนักงานอนามัยดินแดง ประชาสงเคราะห์ ซอย 10 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 6 ตลาดดินแดง ซอยสุทธิพร แยกแม่พระฟาติมา โรงพยาบาลราชานุกูล โรงเรียนพิบูลย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตลาดศรีดินแดง แยกดินแดง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แยกสามเหลี่ยมดินแดง โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค สวนสันติภาพ ราชวิถี ซอย 3 โรงเรียนพณิชยการดุสิต ราชวิถี ซอย 5 ราชวิถี ซอย 7 ราชวิถี ซอย 9ห้างแฟชั่นมอลล์ (อนุสาวรียชัย) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชวิถี ซอย 12 โรงพยาบาลราชวิถี ราชวิถี ซอย 14 ราชวิถี ซอย 16สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ โรงเรียนสอนคนตาบอด แยกตึกชัย โรงพยาบาลและสถาบันประสาทวิทยา บ้านราชวิถี โรงพยาบาลสัตว์ราชวิถี แยกอุภัยเจษฏทิศ เลี้ยวขวา สุโขทัย ซอย 1 เลี้ยวซ้าย สุโขทัย ซอย 5 สุโขทัย ซอย 9 โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัย แยกสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต วชิราวุธวิทยาลัย (สุโขทัย) สภาสตรีแห่งชาติ (สุโขทัย) แยกขัตติยานี พรรคชาติไทย (สุโขทัย) สุโขทัย ซอย 10 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย แยกสวนรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (ราชสีมา) แยกการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ราชวิถี) กรมการปกครอง (ราสีมา) แยกอู่ทองนอก วังสวนกุหลาบ (ราชสีมา) แยกวังแดง คุรุสภา (ราชสีมา) แยกประชาเกษม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดตรีทศเทพ แยกสะพานวันชาติ โรงเรียนบวรนิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม วัดมหรรพาราม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โบสถ์เทวสถาน แยกเสาชิงช้า โรงพยาบาลกรุงเทพโรคผิวหนัง วัดสุทัศน์เทพวราราม โรงเรียนราชบพิช สภาหอการค้า (ตรีทอง) วัดสุทัศน์ (ตรีทอง) แยกเฉลิมกรุง ดิโอลด์สยามพลาซ่า (ตรีเพชร) แยกพาหุรัด แยกบ้านหม้อ สะพานอุบลรัตน์ โรงเรียนรักษาดินแดน (พระพิพิธ) แยกถนนพระพิพิธ-สนามไชย สมาคมสำนักเชตุพน โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ กระทรวงพาณิชย์ (สนามไชย) โรงเรียนราชบพิธ สถานีตำรวจพระราชวัง สะพานเจริญรัช ราชินีเหนือ ธนาคารกรุงไทย (ปากคลองตลาด) ตลาดปากคลอง ปากคลองตลาด
เที่ยวกลับ: 
ปากคลองตลาด ตลาดปากคลอง ธนาคารกรุงไทย (ปากคลองตลาด) ราชินีเหนือ สะพานเจริญรัช สถานีตำรวจพระราชวัง โรงเรียนราชบพิธ กระทรวงพาณิชย์ (สนามไชย) โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ สมาคมสำนักเชตุพน แยกถนนพระพิพิธ-สนามไชย โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ วัดพระเชตุพน (สนามไชย) แยกเจริญกรุง-สนามไชย สวนสราญรมย์ (เจริญกรุง) แยกสะพานมอญ แยกสี่กั๊กพระยาศรี เจริญกรุง ซอย 2 แยกเฉลิมกรุง วัดสุทัศน์ (ตรีทอง) สภาหอการค้า (ตรีทอง) โรงเรียนราชบพิช วัดสุทัศน์เทพวราราม โรงพยาบาลกรุงเทพโรคผิวหนัง แยกเสาชิงช้า โบสถ์เทวสถาน ศาลาว่าการ รุงเทพมหานคร วัดมหรรพาราม โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สภาทนายความ โรงเรียนวัดราชนัดดา (ราชดำเนิน) วัดราชนัดดาราม (ราชดำเนิน) แยกป้อมมหากาฬ สะพานวันชาติ แยกพระสุเมรุ-ประชาธิปไตย วัดตรีทศเทพ วัดมกุฎกษัตริยาราม แยกประชาเกษม คุรุสภา (ราชสีมา) แยกวังแดง แยกถนนราชสีมา-ศรีอยุธยา วังสวนกุหลาบ (ราชสีมา) โรงเรียนราชวินิต (ราชสีมา) แยกอู่ทองนอก กรมการปกครอง (ราสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ราชสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ราชสีมา) แยกการเรือน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (ราชสีมา) แยกสวนรื่นฤดี โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย สุโขทัย ซอย 10 พรรคชาติไทย (สุโขทัย) แยกขัตติยานี สภาสตรีแห่งชาติ (สุโขทัย) วชิราวุธวิทยาลัย (สุโขทัย) สำนักงานเขตดุสิต แยกสุโขทัย โรงเรียนสุโขทัย โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย สุโขทัย ซอย 9 สุโขทัย ซอย 5 สุโขทัย ซอย 1 แยกอุภัยเจษฏทิศ โรงพยาบาลสัตว์ราชวิถี บ้านราชวิถี โรงพยาบาลและสถาบันประสาทวิทยา แยกตึกชัย โรงเรียนสอนคนตาบอด วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลเด็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง ราชวิถี ซอย 16 ราชวิถี ซอย 14 โรงพยาบาลราชวิถี ราชวิถี ซอย 12 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างแฟชั่นมอลล์ (อนุสาวรียชัย) ราชวิถี ซอย 9 ราชวิถี ซอย 7 ราชวิถี ซอย 5 โรงเรียนพณิชยการดุสิต ราชวิถี ซอย 3 สวนสันติภาพ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค แยกสามเหลี่ยมดินแดง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แยกดินแดง ตลาดศรีดินแดง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โรงเรียนพิบูลย์ โรงพยาบาลราชานุกูล แยกแม่พระฟาติมา ซอยสุทธิพร ตลาดดินแดง ประชาสงเคราะห์ ซอย 6 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 10 สำนักงานอนามัยดินแดง แยกประชาสงเคราะห์ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 21 ศูนย์ดรุณพิทยา ประชาสงเคราะห์ ซอย 23 วัดพรหมวงศาราม หอการค้า (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 27 สำนักงานไปรษณีย์ประชาสงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์ ซอย 29 ธนาคารกสิกรไทย (ประชาสงเคราะห์) ประชาสงเคราะห์ ซอย 24 หอนาฬิกา (ประชาสงเคราะห์) ตลาดห้วยขวาง ท่ารถสาย 12 ห้วยขวาง