สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
1062 8 ปากซอยรามคำแหง 39 - ตลาดห้วยขวาง
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 21:00
1066 2 ตลาดสดสุขภิบาล3 (บางกะปิ) - คลองลาดบัวขาว
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
04:30 - 22:00
1068 1 รามอินทรา - หมู่บ้านอนันต์สุขสันต์
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 21:30
1069 8 รามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ) - หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 21:00
1070 2 รามอินทรา - สุขาภิบาล1
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 21:30
1071 1 รามอินทรา - บ้านวังหิน
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 21:00
1073 6 เตชะวณิชย์ - ซอยต้นตาล
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 20:30
1075 1 ที่จัดสรรเทศบาล1 - สามแยกเกษตร (ใต้)
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 20:00
1076 1 เคหะชุมชนท่าทราย - สามแยกเกษตร (เหนือ)
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 22:00
1079 1 วัดหลักสี่ - หมู่บ้านการเคหะดอนเมือง
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 20:00
1081 1 สถานีรถไฟหลักสี่ - หมู่บ้านโกสุม
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 21:00
1082 8 หมู่บ้านสัมมากร - แฮปปี้แลนด์
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 21:00
1083 1 พหลโยธิน52 - วัดราษฏร์นิยมธรรม
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 22:00
1085 1 สถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง - วัดพรหมรังษี
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 22:00
1086 1 วัดหลักสี่ - หมู่บ้านชวนชื่น
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:30 - 21:00
1088 1 สถานีรถไฟดอนเมือง - หลักหก - หมู่บ้านดาวทอง
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
-
1089 8 ปากซอยวัชรพล - หมู่บ้านเพิ่มสินคอมโดมีเนียม
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 22:00
1096 1 ตลาดเจริญยิ่ง - ตลาดสดวัชรพล
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 21:00
1106 2 ตลาดสุขาภิบาลหนองจอก - วัดพืชอุดม
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:00 - 18:00
1120 2 มีนบุรี - โรงเรียนพระยาเรนทร์
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:00 - 22:00
1121 2 ตลาดมีนบุรี - ชุมชนบ้านแบนชะโด
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:00 - 18:00
1123 2 มีนบุรี - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 20:00
1125 2 มีนบุรี - คลองหนึ่งกลีบหมู
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:00 - 18:00
1126 2 มีนบุรี - หมู่บ้านทองสงวน
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 21:00
1128 2 มีนบุรี - คลองสามวา
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 21:00
1131 2 ถนนสุขาภิบาล 2 - หมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน 4
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 21:00
1143 3 ท่าน้ำสรรพาวุธ - สี่แยกบางนา
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:00 - 21:00
1212 3 สุขุมวิท - ซอยศิริพจน์
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
06:00 - 20:00
1213 3 สุขุมวิท - ซอยพึ่งมี
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:00 - 20:30
1214 3 สุขุมวิท - ซอยปุณณวิถี
 • รถร่วมบริการ(รถในซอย)
05:30 - 21:00

Pages