สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
ปอ. 84 6 วัดไร่ขิง - สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
-
ปอ. 91 6 หมู่บ้านเศรษฐกิจ - สนามหลวง
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 505 7 ศูนย์ราชการ - สวนลุมพินี
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 516 7 หมู่บ้านบัวทองเคหะ - เทเวศร์
  • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
05:00 - 22:00
ปอ.84 6 วัดไร่ขิง - สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 23:00
ปอ84 สามพราน - BTS กรุงธนบุรี
  • รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(เหลือง)
05:00 - 22:00

Pages