สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
ต.73 4 คลองเตย - ตลาดโพธฺิ์ทอง(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
05:00 - 22:00
ต.74 8 สีลม - ถนนราธิวาสราชนคริทร์-ซอยนวยจันทร์(ทาด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
05:00 - 22:00
ต.75 8 สีลม - ซอยลาดพร้าว84(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
05:00 - 22:00
ต.76 7 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ้นเกล้า - หมู่บ้านบัวทอง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
-
ต.77 6 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค - หมู่บ้านบัวทอง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
-
ต.78 7 ตลาดพงษ์เพชร - หมู่บ้านบัวทอง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
05:00 - 22:00
ต.79 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ท่าน้ำนนทบุรี
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
05:00 - 22:00
ต.80 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ท่าน้ำนนทบุรี
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
05:00 - 22:00
ต.8 7 สะพานสมเด็จพระปิ้นเกล้า - อำเภอบางบังทอง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.81 1 อสมท. - ตลาดสะพานใหม่
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
-
ต.82 1 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - ตลาดสะพานใหม่
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
-
ต.83 1 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - ห้างสรรพสิินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.84 1 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - รังสิต(คลอง1)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.85 1 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.86 7 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - หมู่บ้านเมืองทอง(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.87 7 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - วัดบางคูวัด(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.88 7 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - อำเภอบางบังทอง(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.89 7 เพลินจิต - ห้างสรรพสินค้าบางภูลำงามวงค์วาน(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.9 7 ภัตตาคารเสริมมิตร - หมู่บ้านบัวทอง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.90 4 คลองเตย - กรมศุลกากร-ตลาดโพธิ์ทอง(ทางด่วน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.91 2 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - ถนนประดิษฐิมนูธรรม-มีนบุรี
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.92 2 อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - ถนนพระราม9-มีนบุรี
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.94 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ถนนลาดพร้าว-รังสิต
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.95 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ถนนรามอินทรา-รังสิต
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.96 1 ห้างสรรพสินค้าเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ - รังสิต
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.97 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปากเกร็ด
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.98 1 มหาวิทยลัยรามคำแหง - ดอนเมือง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ต.99 1 สนามหลวง - บางเขน
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
06:00 - 22:00
ปอ. 79 6 พุทธมณฑลสาย2 - ราชประสงค์
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 80 6 วัดศรีนวลธรรมวิมล - สนามหลวง
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00

Pages