สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
23 ปอ. 3 ปากน้ำ - เทเวศร์
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
-
24 8 ประชานิเวศน์ 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 22:00
25 3 อู่แพรกษา-บ่อดิน - ท่าช้าง
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 22:00
26 2 มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
รถบริการตลอดคืน
27 2 มีนบุรี - ถนนลาดพร้าว-อนุเสาวรีย์ชัยฯ
 • รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(เหลือง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
27 2 มีนบุรี - มาบุญครอง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
04:00 - 22:00
28 8 สถานีขนส่งผู้โดยสาร(จตุจักร) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร(ตลิ่งชั่น)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
 • รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(ครีมน้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
29 1 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) - หัวลำโพง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
29 มธ.ศูนย์รังสิต - หัวลำโพง
 • รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(เหลือง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว - น้ำเงิน)
รถบริการตลอดคืน
30 7 ตัดช่วงนนทบุรี - สถานีขนส่งฯ(ตลิ่งชัน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
-
30 6 วงกลมส.ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ตลิ่งชัน) - นนทบุรี
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
04:30 - 22:00
32 7 อู่ท่าอิฐ - วัดโพธิ์ (ท่าเตียน)
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:20 - 21:00
33 7 ปทุมธานี - สนามหลวง
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
03:30 - 21:00
33 7 ตัดช่วงปทุมธานี - ท่าน้ำบางโพ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
-
34 1 รังสิต - หัวลำโพง
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
รถบริการตลอดคืน
34 รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
35 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(ตลิ่งชัน) - วันสน
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
05:00 - 23:00
36 8 ห้วยขวาง (ท่า รฟม.) - ท่าน้ำสี่พระยา
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:30 - 22:00
36 ก. 8 อู่สวนสยาม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 22:00
37 5 แจงร้อน - มหานาค
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
04:10 - 22:30
38 3 ส.ราชฎักจันทรเกษม - วิทยาลัยรามคำแหง
 • รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(ครีมน้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
05:00 - 23:00
39 1 ตลาดไท - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:00 - 21:30
39 บางขันธ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีมขาว - น้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ชมพู)
05:00 - 22:00
39 รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
40 6 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(สายใต้) - ตลาดลำสาลี(CNG)
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
05:00 - 22:00
42 6 วงกลมท่าพระ - เสาชิงช้า
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
43 6 ร.ร.ศึกษานารี2 - เทเวศน์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
44 8 ตลาดแฮปปี้แลนด์ - ท่าเตียน
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
45 3 อู่เมกา - ท่าน้ำสี่พระยา
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 22:00
46 3 วิทยาเขตรามคำแหง - หัวลำโพง
 • รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00

Pages