สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
A3 1 ดอนเมือง - สวนลุมพินี
  • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:30 - 22:00
A4 1 ดอนเมือง - สนามหลวง
  • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:30 - 22:00
S1 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:30 - 22:00
ปอ. 79 6 พุทธมณฑลสาย2 - ราชประสงค์
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 80 6 วัดศรีนวลธรรมวิมล - สนามหลวง
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 84 6 วัดไร่ขิง - สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
-
ปอ. 91 6 หมู่บ้านเศรษฐกิจ - สนามหลวง
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 505 7 ปากเกร็ด - สวนลุมพินี
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
ปอ. 516 7 หมู่บ้านบัวทองเคหะ - เทเวศร์
  • รถปรับอากาศ(ครีม - น้ำเงิน)
05:00 - 22:00
ปอ.198 6 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ - สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า
  • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:30 - 22:00

Pages