สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
101 6 อู่บรมราชชนนี - ตลาดโพธิ์ทอง
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 22:00
102 3 ปากน้ำ - อู่สาธุประดิษฐ์
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:00 - 22:00
105 5 มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:20 - 21:30
107 1 บางเขน - ท่าเรือคลองเตย
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:30 - 21:45
111 5 วงกลมเจริญนคร - ตลาดพลู
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 22:00
114 1 นนทบุรี - แยกลำลูกกา
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:00 - 22:00
117 8 กทม.2 - ท่าน้ำนนทบุรี
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:10 - 22:30
129 1 บางเขน - สำโรง
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:10 - 23:00
131 2 มีนบุรี - หนองจอก
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 22:00
132 3 พระโขนง(ส.รถไฟฟ้าอ่อนนนุช) - การเคหะฯ (บางพลี)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
134 7 หมู่บ้านบางบัวทอง - หมอชิต2
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ครีม - น้ำเงิน)
รถบริการตลอดคืน
136 4 อู่คลองเตย - หมอชิตใหม่
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
03:00 - 22:00
137 8 (วงกลม) รามคำแหง - ถนนรัชดาภิเษก
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:30 - 23:00
138 5 พระประแดง - หมอชิต2
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:30 - 22:00
140 5 แสมดำ - อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:20 - 22:00
141 5 แสมดำ - จุฬาฯ
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
04:30 - 21:00
142 3 ปากน้ำ - แสมดำ
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
05:00 - 22:00
145 3 อู่เมกาบางนา - หมอชิต2
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 22:00
145 3 อู่แพรกษา (บ่อดิน) - หมอชิต2
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
รถบริการตลอดคืน
156 8 วงกลมสุคนธสวัสดิ์ - ถนนนวมินทร์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 22:00
165 6 พุทธมณฑลสาย2 - ศาลาธรรมสพน์ - บางกอกใหญ่
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 21:00
166 7 เมืองทองธานี - ศูนย์ราชการ - อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน)
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:20 - 22:00
168 2 สวนสยาม - ถ.พระราม9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถปรับอากาศ ใช้ก๊าซ(NGV 489)
05:00 - 22:00
178 8 วงกลมสวนสยาม - สุคนธสวัสดิ์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 21:30
179 4 อู่พระราม 9 - สะพานพระราม 7
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 22:00
180 3 อู่เมกา - อู่สาธุประดิษฐ์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:00 - 21:00
185 1 รังสิต - คลองเตย
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:00 - 22:00
189 6 กระทุ่มแบน - เขตบางกอกใหญ่
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 22:00
191 8 การเคหะคลองจั่น - กระทรวงพาณิชย์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:20 - 22:10
195 5 อู่คลองเตย - สะพานภูมิพล1 - เดอะมอลล์ท่าพระ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:30 - 21:30

Pages