ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
241 24/12/2561 H61ZPA0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเย็บปกกระดาษ รุ่น PS-624A จำนวน 1 ตัว (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเย็บปกกระดาษ รุ่น PS-624A จำนวน 1 ตัว
242 24/12/2561 H-61-Y-PA-0050 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
243 24/12/2561 4-61-Z-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไใ่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244 24/12/2561 H61ZPA0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
245 24/12/2561 H61ZPA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
246 24/12/2561 4-61-Z-PA-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ วงเงินไม่เกิน 100,0000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ วงเงินไม่เกิน 100,0000.00บาท
247 24/12/2561 4-61-Z-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon cchamnwn_6_raaykaar.pdf
248 24/12/2561 H61ZPA0028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นเทรด จำนวน 1 ชุด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นเทรด จำนวน 1 ชุด
249 24/12/2561 761ZPA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงานอู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7
250 24/12/2561 4-61-Z-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท
251 21/12/2561 161ZPA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
252 20/12/2561 ซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม เป็นเงิน 18,404.- บาท (สิทธิชัย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม เป็นเงิน 18,404.- บาท (สิทธิชัย)
253 20/12/2561 161ZPA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า
254 20/12/2561 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน เทปกาวผ้า กระดาษกาวย่น เป็นเงิน 1155.60 บาท (สิทธิชัย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน เทปกาวผ้า กระดาษกาวย่น เป็นเงิน 1155.60 บาท (สิทธิชัย)
255 20/12/2561 ซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 70 แกรม เป็นเงิน 29759.91 บาท (จรรยาภรณ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 70 แกรม เป็นเงิน 29759.91 บาท (จรรยาภรณ์)
256 20/12/2561 H61ZPA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรรถ จำนวน 120 ห่อ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรรถ จำนวน 120 ห่อ
257 20/12/2561 161ZPA0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
258 19/12/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 72011 บาท (จรรยาภรณ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 72011 บาท (จรรยาภรณ์)
259 19/12/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 ตลับ เป็นเงิน 18,104.40 บาท (สิทธิชัย) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 18,104.40 บาท
260 19/12/2561 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน เป็นเงิน 1022.62 บาท (สิทธิชัย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน เป็นเงิน 1022.62 บาท (สิทธิชัย)

Pages