ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
201 04/01/2562 H-61-Z-PA-0043 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์อนิเมชั่น "ขสมก.พร้อมให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ รถโดยสาร NGV
202 04/01/2562 ซื้อหมึกสีเครื่องปริ้นเตอร์ Brother และชุดดัมส์เครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 04/01/2562 4-62-1-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 4 รายการ
204 04/01/2562 4-61-1-PA-0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 10 รายการ
205 03/01/2562 H621PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 337 ถัง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 337 ถัง
206 03/01/2562 1621PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11 จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11 จำนวน 2 รายการ
207 03/01/2562 1621PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 สีชมพู จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 สีชมพู จำนวน 1 รายการ
208 03/01/2562 H621PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP offcejet Pro 8600 จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP offcejet Pro 8600 จำนวน 4 รายการ
209 03/01/2562 1621PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
210 02/01/2562 4-62-1-PA-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 14 รายการ
211 02/01/2562 7619PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งผ้าม่าน อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งผ้าม่าน อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7
212 02/01/2562 4-62-1-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 13 รายการ เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท จำนวน 13 รายการ เขตการเดินรถที่ 4
213 28/12/2561 4-61-Z-PR-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ
214 28/12/2561 4-61-Z-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 3 รายการ
215 28/12/2561 จ้างผลิตสื่อโครงการ FEMALE BUS DRIVER 2019 จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโครงการ FEMALE BUS DRIVER 2019 จำนวน 1 โครงการ
216 28/12/2561 4-61Z-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 20 รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท จำนวน 20 รายการ
217 27/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ
218 27/12/2561 4-61-Z-PA-0011 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon cchamnwn_5_raaykaar.pdf
219 27/12/2561 H-61-Z-PO-0073 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 9 รายการ
220 27/12/2561 4-61-Z-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของ เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 4 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท ของเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 5 รายการ

Pages