สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
21 26/04/2565 กจซ.85/2565 ลว.18 เม.ย.65 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
22 05/04/2565 1-31 มี.ค.65 สรรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.65 ทุกวิธี PDF icon สรรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.65
23 04/03/2565 1-28 ก.พ.65 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
24 04/02/2565 1-31 ม.ค.2565 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2565 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2565
25 06/01/2565 1-31 ธ.ค.64 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2564
26 03/12/2564 1-30 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
27 05/11/2564 1-31 ต.ค.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
28 05/10/2564 1-30 ก.ย.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
29 10/09/2564 1-31 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
30 05/08/2564 1-31 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
31 05/07/2564 1-30 มิ.ย.. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
32 04/06/2564 1-31 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
33 03/05/2564 1-30 เม.ย. 64 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
34 05/04/2564 1-31 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
35 04/03/2564 1-28 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
36 02/02/2564 1-31 ม.ค.2564 สรุปผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
37 05/01/2564 1-31 ธ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
38 04/12/2563 1-30 พ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
39 05/11/2563 1-31 ต.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
40 16/10/2563 กจซ.245/2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกวิธี PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563

Pages