วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ ขสมก.

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 เมษายน 2567 จำนวน 604,992 คน

ประจำวันที่ 22 เมษายน 2567 จำนวน 604,992 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 เมษายน 2567 จำนวน 604,992 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 22 เม.ย. 67 จำนวน 604,992 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 451,566 คน

ประจำวันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 451,566 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 451,566 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15-21 เม.ย. 67 จำนวน 3,550,386 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวน 492,843 คน

ประจำวันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวน  492,843 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวน  492,843 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15-20 เม.ย. 67 จำนวน 3,098,820 คน   ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19เมษายน 2567 จำนวน 585,767 คน

ประจำวันที่ 19เมษายน 2567 จำนวน  585,767 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19เมษายน 2567 จำนวน  585,767 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15-19 เม.ย. 67 จำนวน 2,605,978 คน   ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 เมษายน 2567 จำนวน 579,670 คน

ประจำวันที่ 18 เมษายน 2567 จำนวน  579,670 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 เมษายน 2567 จำนวน  579,670 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15-18  เม.ย. 67 จำนวน 2,020,211 คน   ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ


คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ