วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ ขสมก.

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 683,982 คน

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 683,982 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 683,982 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 26 ก.พ.- 1 มี.ค. จำนวน 3,019,701 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 517,315 คน

ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 517,315 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 517,315 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 26 - 29 ก.พ. จำนวน 2,335,719 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 657,371 คน

ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 657,371 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 657,371 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 26 - 28 ก.พ. จำนวน 1,818,040 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 665,267 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 665,267 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 665,267 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 26 - 27 ก.พ. จำนวน 1,161,033 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 495,766 คน

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 495,766 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 495,766 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 26 ก.พ. จำนวน 495,766 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ


ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ