สถานที่ท่องเที่ยว
 
 
สถานที่
Location / Bus Route
  grand_palace.jpg
Grand Palace
Service Route
1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201,
203, 501, 503,508, 512
  sanamluang.jpg
Sanam Luang
Service Route
1, 2, 3, 9, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 47, 53, 59, 60,
64, 68, 70, 79, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 503, 508, 512
  musium.jpg
National Museum
Service Route
15, 19, 30, 32, 33, 39, 43, 53, 59, 64, 70, 80, 82, 123
  banglumpu.jpg
Bang Lumpu (Kousan Road)
Service Route
3, 6, 9, 56, 64
  souchingcha.jpg
Sou Ching Cha
Service Route
10, 12, 15, 19, 35, 42, 48, 73, 96
  anatasamakom.jpg
Anandhasmakhom Palace
Service Route
70, 72, 503
  vimaanmake.jpg
Vimanmek Mansion Museum
Service Route
18, 28, 108, 510, 515
  suandusit.jpg
Dusit Zoo (Kou Din Zoo)
Service Route
5, 18, 28, 70, 108, 510, 515
  safariworld.jpg
Safari World Zoo
Service Route
26, 71, 60, 96, 501
  suanjatujak.jpg
Jatujak Park
Service Route
3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 77, 96, 104, 108, 112,
134, 136, 138, 145, 502, 503, 509, 510, 512, 513
  chinatown.jpg
China Town
Service Route
1, 4, 7, 25, 35, 40, 53, 501
 
Bang Kuntian Beach
Service Route
68, 101, 105, 140, 141
 
Prasamut Jedee
Service Route
20
  crocodile_farm.jpg
Crocodile Farm, Samutprakarn
Service Route
45ก, 142, 508, 513, 536
  muangbolund.jpg
Muang Boran Museum
Service Route
25, 45, 142, 145, 508, 511, 513, 536 ต่อรถสองแถวเล็ก สาย 36
  bangpoo.jpg
Bang Poo Beach
Service Route
25, 45, 142, 145, 508, 511, 513, 536 ต่อรถสองแถวเล็ก สาย 37
 
Korkred
Service Route
32, 51, 52, 152, 505,
  dreamworld.jpg
Dream World
Service Route
523, 538
 
Mahachai Market
Service Route
105, 140, 141
  srilom_road.jpg
Silom Road
Service Route
1, 15, 16, 35, 36, 75, 93, 115, 163, 502,505, 514
  watergate.jpg
Water Gate (Pratoo Nam)
Service Route
2, 11, 14, 23, 38, 58, 60, 62, 72, 79, 93, 99, 139, 140, 511,
512
  water_market.jpg
Taling Chan Water Market
Service Route
79, 83
 
Temples
Location / Bus Route
  wat_prakraw.jpg
Wat Phra Kaeo
Service Route
1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201,
203, 501, 503, 508, 512
  wadpoh.jpg
Wat Poh
Service Route
1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 123, 501, 508
  wat_arun.jpg
Wat Arun
Service Route
19, 57, 83
  pukoutong.jpg
Wat Saket (The Golden Mount)
Service Route
8, 37, 47
  wat_benchamabophit.jpg
Wat Benchamabophit
Service Route
5, 72, 503
  wad_rachanudda.jpg
Wat Ratchanatdaram
Service Route
2, 15, 39, 44, 47, 56, 59, 68, 79, 503, 509, 511
  wad_suthad.jpg
Wat Suthat
Service Route
10, 12
 
Parks
Location / Bus Route
  suanlaunglorgluod.jpg
King Rama IX Royal Park
Service Route
145, 20, 62
  suanlumpinee.jpg
Suan Lumpini Park
Service Route
4, 13, 22, 45, 46, 47, 109, 115, 141, 149
 
Tourist Attraction
Location / Bus Route
  suansnake.jpg
Snake Park
Service Route
4, 45, 46, 47, 50, 67, 74, 76, 115, 141
  shim.jpg
Victory Taksin Maharat in Bangkok
Service Route
3, 7, 20, 42, 43, 84, 89, 103, 105, 111, 120, 149, 505, 510
  anusouvareechai.jpg
Victory Monument in Bangkok
Service Route
8, 12, 14, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 54, 59, 62, 63, 74,
77, 96, 97, 104, 108, 139, 140, 157, 204, 502, 503, 509, 510,
513
  pahurad.jpg
Phahurad
Service Route
25, 48
  horsamud.jpg
National Library in Bangkok
Service Route
3, 6, 9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 516
  soonwattanatam.jpg

Culture Center Of Thailand

Service Route
36ก, 73, 122, 136, 137, 185, 206, 514, 517
  scienecenter.jpg
Science Museum
Service Route
2, 23, 25, 38, 71, 72, 98, 501, 508, 511, 513
  prachatipatai.jpg
Democracy Monument in Bangkok
Service Route
2, 3, 6, 9, 15, 32, 33, 39, 42, 44, 47, 59, 60, 64, 68, 70, 79, 82, 91,
201, 503, 509, 511, 512, 10, 12, 35, 96, 56
  phudhamonthon.jpg
Precinct Buddha
Service Route
84ก, 170
 
Sport Stadiums
Location / Bus Route
  sportofnation.jpg
National Stadium
Service Route
11, 36, 47, 48, 73, 73ก, 93, 204, 508
  huamark_stadium.jpg
Huamark Stadium in Bangkok
Service Route
58, 60, 71, 92, 93, 115, 122, 126, 137, 150, 207, 501, 512
  sport_muangtongthani.jpg
Thammasat Stadium
Service Route
33, 52, 90, 150, 166
  rachadamnurn_boxing.jpg
Ratchadamnuen Boxing Stadium
Service Route
70, 201, 503, 509
  lumpinee_boxing.jpg
Lumphini Boxing Stadium
Service Route
4, 13, 22, 45, 46, 74, 109, 115, 116, 141, 149,
 
Race Courses
Location / Bus Route
 
Nang Leung Racecourse
Service Route
5, 10, 16, 23, 99, 157, 505
  shim.jpg
Ratchakreeta Racecourse
Service Route
14, 15, 45, 74, 77, 504, 505, 515
 
Transport Stations
Location / Bus Route
  trasportation.jpg
West Transport Station
Service Route
3, 26, 29, 34, 39, 49, 59, 77, 96, 122, 134, 136, 138, 145, 157,
159, 170, 509, 510, 512, 517
  trasportation.jpg
North Transport Station
Service Route
2, 23, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 511, 513
  trasportation.jpg
East Transport Station
Service Route
28, 30, 40, 57, 66, 123, 124, 125, 127, 146, 503
, 511, 516
  hualumpong.jpg
South Transport Station
Service Route
4, 7, 21, 25, 40, 48, 98, 501, 511, 513
  airport.jpg
Bangkok Railroad Station (Hua Lumpong)
Service Route
29, 59, 95, 504, 510, 513,
  suwannapoom_airport.jpg
Airport (Don Mueng)
Service Route
38, 46, 48, 132, 133, 139, 207 ต่อรถเอกชน
 
Shopping Mall
Location / Bus Route
  central.jpg
Central Plaza Department Store (Lad Praw)
Service Route
8, 26, 27, 29, 34, 44, 39, 52, 59, 92, 96, 107, 114, 122, 126, 129,
503, 504, 510, 513, 518, 523
  themall.jpg
The Mall (Bang Kapi)
Service Route
8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 137, 145, 156, 502, 514, 518
 
Future Park (Rangsit)
Service Route
29, 34, 59, 95, 185, 503, 504, 510, 513, 520, 522, 523
 
MBK Center
Service Route
21, 25, 29, 34, 40, 47, 50, 93, 141, 163
 
Central World
Service Route
2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 76, 79, 204, 511, 33
 
Tourist Police Stations
Location / Bus Route
 
Tung Mahamake Police Station
Service Route
22, 62, 77, 162
 
Ratchadamnuen Nok Police Station
Service Route
70, 201, 503, 509
 
Donmueng Police Station
Service Route
29, 59, 95, 504, 510, 513