ไม่รอรับผูโดยสารหน้าเทเวศน์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลแดงสาย23 หน้าเทเวศ ตอนตีหนึ่งห้านาที ปฎิเสธรับคน อ้างให้รอคันหลังตามมา ก้อรอมาอีก30 40นาที ยังไม่มีมา ทำไมไม่คิดว่าดึกขนาดนี้ จะมีกี่คันมาที ไม่มีน้ำใจ แย่มาก