รถเมล์สาย 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 17/12/15 รถเมล์หยุดให้บริดารหรอคะ ? นั่งรอรถมาชั่วโมงนึง ไม่มีมาซักคัน สายอื่นๆมาเป็น 10 คัน