145 ปล่อยแต่รถเสริม คนที่รอรถวิ่งถคงจตุจักรรอทีเป็นชม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มาแต่ละคันว่างๆทั้งนั้นเพราะคนรอแต่รถวิ่งยาวเปลืองน้ำมันปะถามจริงๆ