รถหน้านิด้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอทราบทางเดินรถจากหน้านิด้า ฝั่งนืด้า ไปลงสี่แยกประเวศคะ ขึ้นสายไหนได้บ้างคะ