รถเมล์ขาดระยะ สาย 66 67 70 เส้นประชาชื่น ช่วง 21.00-22.00 ทุกวัน!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมใช้บริการรถเมล์มาหลายปีครับ และตลอดระยะเวลาหลายปีก็ไม่เห็นการพัฒนาขึ้น รถเมล์ทั้ง 3 สาย ที่จะวิ่งพาผุ้โดยสารจากประชาชื่นทั้งเส้น ไปรถไฟฟ้า หรือในเมืองจะหายไป หายไปแบบไม่มีรถ สายไหนวิ่งเลย! ไม่ว่ารถแอร์ รถร้อน ทั้ง 3 สายคือขนส่งมวลชนเดียวที่ผ่าน และไม่มีสายอื่าอีกแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นทุกวัน จนผู้โดยสารต้องหารเงินกันขึ้นแทกซี่ ถ้าไปทางเดียวกัน! รบกวนทางขนส่งทวลชน แก้ปัญหา หรือทำอะไรสักอย่างด้วยครับ ขอบคุณ