สอบถามทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
หลังสวนจตุจักรกับอนุสาวรีย์เส้นไหนไปโรงพยาบาลเลิดสินได้ไกล้กว่าค่ะ