ไปศูนย์ราชการ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
คือจะนั่งรถตู้มาลงแถวหลักสี่อะค่ะ ทางรถตู้บอกให้ลงตรง รร.มิลาเคิล แล้วต่อไปศูนย์ราชการขึ้นรถสายอะไรค่ะ