สอบถามเส้นทางจาก ท่าพระจันทร์ และหรือจากท่าช้างไป สตรีวิทย์ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามสายรถประจำทางว่ามีสายอะไรบ้าง จากท่าพระจันทร์ หรือท่าช้าง (จะมาจากเรื่อด่วนเจ้าพระยา ไม่รู้ขึ้นท่าไหนสะดวกกว่าค่ะ) ไปสตรีวิทยาค่ะ ขอขอบคุณค่ะ