รบกวนสอลถามครับ สาย 93 รถเย็นกับร้อนปล่อยสลับกันจริงไหมครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถร้อนผ่านไป3-4คันแล้วรถเย็นไม่เห็นแววเลย ท่าปล่อยคันเว้นคันผู้นั่งจะพอ คาดเดาเวลาได้ ผมเข้าใจว่ารถติดแจ่หายไปเยอะขนาดนี้มันแปลกๆนะครับ