รถที่ใช้น้ำมันก๊าดซ่อม ไม่ควรเอามาวิ่ง เหม็น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้ใช้บริการรถปรับอากาศ สาย 519 เหม็นกลิ่นน้ำมันก๊าดมาก ไม่สงสารคนขับรถกับคนเก็บเงินบ้างหรือค่ะ เขาต้องอยู่ตลอด ถ้าซ่อมก็ไม่คงรเอาออกมาวิ่งนะค่ะ