สอยถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากนวนครไปโรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ทางไหนสะดวกสุดค่ะ