สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าจะขึ้นรถเมลล์จากอนุเสาวรีย์มาที่ สโมสรทหารบก ต้องขึ้นรถเมลล์สายไหนคะ