รถเมล์ 503 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 503 ทะเบียน 13-1060 (1-45091) โบกตรงป้าย "หน้าตำรวจตระเวนชายแดน" เวลาประมาณ 11.50 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่จอด