ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 54 / 2-44 ทะเบียน 11-9362 ช่วงเวลา 6:51 บริเวณป้ายขาเข้าอินทามระ ไม่รับผู้โดยสารขับเลยไปทั้งๆที่ยืนโบกอย่างชัดเจน