ขับรถน่ากลัว ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย95 ทะเบียน9216 ขึ้นเวลา1ทุ่มจากอู่บางเขน ขับรถเร็วมาก ปาดขวาปาดซ้าย ขับรถกระชากจนผู้โดยสารที่อายุเยอะจะล้ม พอจอดให้คนลง ผู้โดยสารท่านอื่นจะขึ้นก็ปิดประตูใส่หน้าแล้วก็ขับออกไป ไม่ปลอดภัย ขับรถเหมือนพร้อมจะเหยีบคนตลอดเวลา