รถ 62 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 62 11-9721 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้าย