รอรถเมล์สาย 67/3-43 นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 67/3-43 ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป รอรถนานมาก รอเป็นชั่วโมง รถก็ยังไม่มา พอดูใน app viabus รถไปกิงรวมกันเป็นกระจุกอยู่3คัน