132 ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทะเบียน 12-4823 3-44031 คนขับมองหน้าตาแป๋วไม่ยอมจอดขับเลยไปเลย อันนี้จอดตามใจคนขับใช่ไหมคะจะได้ไม่ขึ้นอีก