สาย138 รถน้อย รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 138 รถน้อยไม่พอ รอทีนึงเป็นชั่วโมง !!