สาย178 เกษตร-นวมินทร์ รถวน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายเพราะเห็นว่าเป็นไฟเขียว โบกแล้วขับผ่านไปเลย รถก็น้อยยังไม่รับผู้โดยสารอีกรอก็นานเป็นชาติ ถ้าจะไม่จอดป้ายอย่ามาขับรถ ป้ายทะเบียน 11-8726