สาย28 ไม่ยอมเข้าป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย28 สายใต้ จันเกษม ไม่ยอมเข้าป้ายตรงสะพานควายเพื่อรับผู้โดยสาร