134 สีแดง ผ่านชินวัตร 3 เวลา 09.20น. ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมากกว่าจะมาแต่ละคัน แต่พอมาก็อไม่จอดรับ ออกขวา ทั้งที่เราเรียกออกมายืนเรียกแต่ไกลเลย คุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะรอรถคุณมาถึงใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วเราเสียโอกาสอ่ะไรไปบ้าง เข้างานไม่ทัน โดนหักเงิน โดนคาดโทษ ไม่ทันนัดสำคัญ ทั้งที่ไม่ใช่ตวามผิดของเรา เราเผื่อเวลาแล้วไม่ได้ฉุกละหุกแล้วโทษว่สเป็นึวามผิดของคุณ แต่มันบ่อยครั้งมากที่เป็นแบบนี้ หากคุณจะออกขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร คุณไม่ควรมสขับรถสาธารณะแบบนี้ค่ะ