สาย 137 ไม่จอด ตรงข้ามตึกเมืองไทย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมสาย 137 ไม่จอดตรงข้ามตึกเมืองไทย ฝากพิจารณาด้วยคาะ ต่อให้ในรถไม่มีคนลง แต่มีคนรอขึ้นนะคะ