รถเมย์ 516 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ฉันออกไปยืนรอรถ จนีถใกล้จะถึงป้ายรถเมย์ ฉันเรียกรถแล้วแต่รถดันหักหนึออกไปอีกเลน เจอแบบนี้มา 5-6 รอบแล้วตอนว่าจะไม่อะไร แต่ตอนนี้คือไม่ไหวละ