รอรถสาย4-18นาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
8/2/2567 ป้ายเซ็นทรัลพระราม2 รอรถสาย4-18นานมาก จะชั่วโมงแล้วก็ไม่มีรถเลย ทัแต่เป็นเวลาเร่งด่วน คนไปทำงาน กลับไม่มีรถสักคน ไม่รู้ว่าบริหารงานกันยังไงสาย4-18ถึงหวยแตกแตกขนาดนี้หมือนไม่ได้เอาสมองมาบริหาร ชอบทำให้ประช่ชนเดือดร้อนตลอด ร้องเรียนไปก็เหมือนเดิม ไม่ปรับปรุงอะไรเลย สงสัยคงอ่นภาษาไทยไม่ออกจึงไม่เคยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสักครั้ง แนะนำว่าให้เอาเอกชนมาวิ่งร่วม เพราะ ขสมก.สาย4-18บริการห่วยแตกให้ประชาชนรอรถนาน #ความเดือดร้อนของประชาชนคืนความสุขของ ขสมก. #สาย4-18ห่วยแตก #สาย4-18ชอบทำให้ประชาชนเดือดร้อน