คนขับมัวเล่นแต่โทรศัพท์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 66 (7-50364) มัวแต่เล่นโทรศัพท์ ไม่สนใจทาง จอดรับ ผดส. บ้าง ไม่รับบ้าง อยากให้ช่วยดูทีนะคะ