ร้องเรียนรถเมล์สาย147

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ยืนรอตรงป้ายรถเมล์ แต่รถเมล์ไม่รับคนไม่สนใจ ทั้งๆที่ชิดซ้ายมาป้ายรถเมล์แล้ว แต่ไม่เปิดประตูรับแล้วขับผ่าน ทะเบียน16-8181 ตรงหน้าหมู่บ้านบางบอนวิลล์ ช่วง10.30น.