7ก จงใจไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
7ก โดยเฉพาะ ผญ. ขับ จงใจไม่จอดรับ ผู้โดยสารที่ป้าย ตรงข้ามศูนย์สาธรณะ40 ยังรวมถึง 101 7ก อีกหลายๆคัน รบกวนปรับนิสัยด้วยไม่ได้นั่งฟรี