ร้องเรียน รถ สาย 538

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตั้งแต่ รถสาย 538 เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า แล้วไม่ดีขึ้นเลย รถสาย 538 มาน้อยมาก ระยะห่างรถมาก รถมีขนาดเล็กลง รับผู้โดยสารได้น้อยลง เวลารถมาก็จะแน่นมาก ที่สำหรับให้ผู้โดยสารจับตอนยืนก็น้อย ยืนลำบาก เนื่องจาก พนักงานขับรถขับรถกระชาก ผู้โดยสารล้มไปหลายคน และสายนี้เป็นสายที่ผู้สูงอายุ ต้องใช้เดินทางมาหาหมอที่ โรงพยาบาลรามา น่าจะเพิ่มรถให้บริการให้มากขึ้น ขับรถให้ดีขึ้นไม่ขับรถกระชาก ไม่ต้องรีบขับไปแข่งกับใคร ไม่ใช่รถส่วนตัว