ขอคืนป้ายรถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หน้าปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 ก่อนสร้างทางรถไฟสายสีม่วงเคยมีป้ายรถประจำทาง แต่หลังจากสร้างทางเสร็จป้ายจอดรถประจำทางไม่ได้ติดตั้งคืนให้ ทำให้ประชาชนในซอยและใกล้เคียงต้องเดินไกลเพื่อใช้สัญจรโดยเฉพาะในซอยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาคืนป้ายรถประจำทางให้กับประชาชนในซอยและระแวกใกล้เคียง ขอแสดงความนับถือ