อยากให้จุดจอดสาย A2 ใกล้ BTS พญาไท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถสาย A2 จากสนามบินดอนเมือง ไปจอดจุดใกล้กับสถานี BTS พญาไท จะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสนามบินดอนเมืองไปสุวรรณภูมิได้สะดวกมาก เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อขนส่งของไทย หรือจะวนไปเพิ่มจุดจอดแถวนั้นอีกนิดเดียว แล้วค่อยวนกลับมาจุดอนุสาวรีย์เหมือนเดิมก็ได้ เพราะลงรถแล้วมันต้องเดินต่อขึ้น BTS อนุสาวรีย์ไปพญาไทเดินขึ้นบันไดสูง และระยะทางไกลไม่สะดวก ขอให้ผู้บริหารพิขารณา เพราะระยะทางไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก