ชื่นชมเจ้าของรถ สาย 1-38 ทะเบียน 15-2023

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ เวลา 16.30 น. ขณะเดินทางกลับ ได้โดยสารมินิบัส สาย1-38 ทะเบียน 15-2023 พนักงานเก็บเงินผู้ชายคอยอำนวยความสะดวก หาที่นั่งจัดสรรพื้นที่บนรถเมล์ได้ดีเยี่ยม และแจ้งเตือนทุกคนให้คอยจับราวไว้ บริการผู้โดยสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก ประทับใจมากๆ