เมื่อไหร่จะแก้ไขระบบนำทาง (GPS)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทางองค์กรกำลังทำอะไรกันอยู่? หาแพะหรอ? รีบๆแก้ไข ได้แล้วประชาชนเดือดร้อน