ขอความเมตตาอย่าตัดรถเสริมสาย76เลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนอย่าตัดรถเสริมสวนลุมเลยไปทำงานไม่ทัน และปล่อยรถห่างมาก รถติดบนสะพานนานมาก